Podręczniki szkolne

Podręczniki szkolne dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Jeśli jesteś uczniem, który właśnie skończył podstawówkę, i chce się dobrze przygotować do nauki w wyższych klasach, Ciekawe podręczniki szkolne podane poniżej na pewno ci w tym pomogą.

Język polski 1. Podręcznik. Część 2. Zakres podstawowy i rozszerzony. Linia I. Szkoła ponadpodstawowa- Magdalena Steblecka-Jankowska

Na kartach tego podręcznika znajdują się wszystkie najpotrzebniejsze treści z renesansu i baroku, które często pojawiają się na egzaminie dojrzałości, czy to w formie pisemnie, czy ustnej. Autorzy tego podręcznika do języka polskiego, zadbali również o to, aby uczeń oprócz tekstów literackich, znalazł najważniejsze informacje z dziedziny funkcji stylistycznych i językowych, które są również nieodłączną częścią egzaminu maturalnego. W podręczniku szkolnym “Język polski 1” znajdują się wytłumaczone szczegółowo lektury szkolne, takie jak “Makbet”, czy “Hamlet” Szekspira.

Biologia na czasie 1. Podręcznik dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. Szkoły ponadpodstawowe- Jolanta Holeczek

Podstawy biologii to popularny przedmiot egzaminów dojrzałości- dlatego dobre przygotowanie jest niezwykle ważne dla uczniów szkół średnich i techników. Studenci, którzy chcą przystąpić do egzaminu dojrzałości z biologii, znajdą w tym podręczniku niezbędne materiały do nauki. Inni będą mieli możliwość systematycznego utrwalania swojej wiedzy, aby zaliczyć przedmiot z zadowalającą oceną końcową. Podręcznik został napisany w taki sposób, aby przyspieszyć naukę poprzez podkreślenie tego, co jest potrzebne na kolejnych etapach edukacyjnych. Cele każdej lekcji są zaznaczone w sekcji „Zwróć uwagę na”. Dodatkowo każdy temat zawiera krótkie notatki, które przydają się również do powtarzania materiału w sekcji „podsumowania”, który jest zawsze umieszczany na końcu odpowiedniej sekcji. Dzięki wiedzy zawartej w podręczniku studentom łatwiej jest zrozumieć procesy biologiczne przedstawione w czytelnej formie infografiki.